kos

Kok

Celkem: 0 ks
Cena: 0 K

Vstup do koku

Ochrana osobnch daj

Zleitost ochrany osobnch daj a jejich dvrnost bereme velmi vn a drme se pslunch sttnch i evropskch nazen o ochran osobnch daj. Nejdleitj aspekty naeho zpracovn osobnch daj vysvtlujeme ne.

Vae osobn daje zpracovvme a vyuvme pouze s Vam vslovnm souhlasem a striktn dle zkona . 101/2000 Sb., o ochran osobnch daj v platnm znn. Nae spolenost, tj. NODE MORAVA s.r.o., I 27797911, se sdlem Ostrava, eskobratrsk 2227/7, 702 00, zapsan Krajskm soudem v Ostrav oddl C, vloka slo 52106,  je tzv. sprvcem osobnch daj a je registrovna u adu pro ochranu osobnch daj.

1. Jak osobn daje uchovvme?

Uchovvme ty informace, kter jsme od Vs se souhlasem zskali, na pklad, kdy jste se zaregistrovali do naeho e-shopu, kdy jste si objednali zasln novinek prostednictvm e-mailovch zprv nebo kdy ns kontaktujete. Nejastji se jedn o Vae jmno, adresu, e-mailovou adresu, telefon a datum narozen.

Dle rovn zaznamenvme informace o Vaich zjmech prostednictvm analzy Vaich kliknut na webovch strnkch a v e-mailovch zprvch, kter od ns dostanete.

V okamiku, kdy ns poprv kontaktujete, vytvome si v na databzi V profil. Jakkoliv dal informace, kter nm pozdji pedte, se v nm rovn ukldaj. m vce informac od Vs zskme, tm individulnji zamen a zajmavj nabdky Vm budeme moci v budoucnu pedkldat.

2. K emu tyto daje uvme?

Tyto daje uvme pro ely vzkumu trhu i pro marketingov ely, tj. individuln tvorbu a zasln vybranch informac potou, e-mailem nebo prostednictvm textovch zprv, nabzen vrobk a slueb a zasln obchodnch sdlen prostednictvm elektronickch prostedk, dle zkona . 480/2004 Sb.

3. Jak dlouho se osobn daje archivuj?

V podstat ukldme veker informace, kter nm zalete po tak dlouhou dobu, co mte zjem o zasln naich reklamnch informac, tj. zle dob uveden v konkrtnm textu souhlasu. Nejastji jsou osobn daje zpracovvny na dobu do odvoln Vaeho souhlasu nebo pmo na konkrtn asov sek, kter je uveden v textu souhlasu. Pokud si ji vce nepejete, abychom vyuvali Vae daje, samozejm okamit a bezplatn splnme tento V poadavek (viz. st 5).

4. Mete zjistit, jak daje o Vs vedeme?

Ano. Mete kdykoliv zskat informace o dajch, kter si o Va osob evidujeme dle § 12 zkona o ochran osobnch daj.  

5. Mete zadat o vymazn daj evidovanch o Va osob?

Ano. Samozejm mte kdykoliv monost zadat o sten nebo pln vymazn Vaich daj, sdlenm na e-mail: kohel@zbrane-airsoft.cz. Vae pn splnme bez prodlen a okamit zrume zasln dalch reklamnch materil. V uritch ppadech, kdy tak vyaduje zkon, budou Vae osobn daje uchovny a soubor bude zablokovn, nikoli vymazn. Dle mete kdykoli podat o blokovn, opravu i doplnn Vaich osobnch daj. Stejn tak mte i dal prva dle § 21 zkona o ochran osobnch daj.

6. Pedvme Vae osobn daje tetm stranm?

Ne, Vae osobn daje bez Vaeho souhlasu i bez Vaeho pedchozho informovn nepedvme dnm tetm stranm k dalmu vyuit, zejmna Vae osobn daje nejsou prodvny, pronajmny ani vymovny.  Pokud povme jin spolenosti – tzv. zpracovatele (zazen na zpracovn dat) dokonenm naich kol (nap. zaslnm informac), pak samozejm po tchto spolenostech rovn vyadujeme ochranu Vaich daj a takov spolenosti maj povolen uvat Vae daje pouze a vhradn k zadanm elm. I u takovch spolenost vyadujeme, aby zachzely s daji v souladu s tmto prohlenm o ochran dat a s pslunou legislativou.

7. Bezpenost osobnch daj

Veker osobn daje jsou uloeny na serverech s vysokou rovn bezpenosti a jsou chrnny proti zneuit ze strany nepovolanch osob. Stejn tak nae spolenost dodruje i dal bezpenostn opaten slouc k ochran osobnch daj.

Rdi bychom Vs informovali, e dozorovm orgnem v oblasti ochrany osobnch daj je ad pro ochranu osobnch daj se sdlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000, www.uoou.cz.
Celkem zbo: 0 ks
Celkem bez DPH: 0 K
Celkem s DPH: 0 K
Celkem s DPH: 0


airsoft komunita

Kolik jste ochotni do zbran investovat?

2 - 5 tis.

 

36.3 %

5 - 10 tis.

 

21.5 %

10 - 20 tis.

 

19.4 %

nad 20 tis.

 

22.8 %

celkem hlas: 36230

Kolik je Vm jako fanoukovi airsoftu let?

pod 15

 

32.3 %

16-20

 

26.1 %

21-35

 

21.5 %

35 a vce

 

20 %

celkem hlas: 34962

Kter model pistole Z 75 je V oblben??

CZ 75 D COMPACT

 

34.8 %

CZ 75 P-07 DUTY S.

 

29.8 %

CZ 75 SP-01 SHADOW

 

35.4 %

celkem hlas: 21246