kos

Kok

Celkem: 0 ks
Cena: 0 K

Vstup do koku

Doprava zdarma

Nklady na dopravu zbo jsou ji zahrnuty v cen zbo, pouze vak pi objednvkch pevyujc stku 10000 K s DPH. Tato situace plat pouze v ppad, e je zbo objednno s platbou pedem, poppad na dobrku v pedem uren cenov hladin. O tto zkutenosti jste informovn v prbhu provdn objednvky a v koku.

 

Nepeshne-li hodnota objednanho zbo 5000 K s DPH, bude k zsilce tovno pepravn a dobren dle zvolenho typu peravy a zpsobu dodn zbo uvedenho v koku.

 

Zpsob dodn zbo

Vae zsilka bude doruena spedin slubou PPL nebo DPD na adresu, kterou si sami zvolte. Doruen probh v pracovn dny od 8:00 do 17:00 hodin. O specilnch poadavcch na dopravu nap. v uritm ase apod. ns pedem informujte. Mte monost volby i veernho doruen zbo, kter probh v asech od 17:00 do 20:00 v pracovnch dnech. Tento poadavek rovn provedete pi provdn objednvky a volby zpsobu doruen v koku.

 

V ppad jakchkoliv dalch dotaz ns nevhejte kontaktovat.

Tm spolupracovnk zbrane-airsoft.cz
Celkem zbo: 0 ks
Celkem bez DPH: 0 K
Celkem s DPH: 0 K
Celkem s DPH: 0


airsoft komunita

Kolik jste ochotni do zbran investovat?

2 - 5 tis.

 

36.3 %

5 - 10 tis.

 

21.5 %

10 - 20 tis.

 

19.4 %

nad 20 tis.

 

22.8 %

celkem hlas: 36230

Kolik je Vm jako fanoukovi airsoftu let?

pod 15

 

32.3 %

16-20

 

26.1 %

21-35

 

21.5 %

35 a vce

 

20 %

celkem hlas: 34962

Kter model pistole Z 75 je V oblben??

CZ 75 D COMPACT

 

34.8 %

CZ 75 P-07 DUTY S.

 

29.8 %

CZ 75 SP-01 SHADOW

 

35.4 %

celkem hlas: 21246